Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK)

De WEK wil Wommels verduurzamen op het gebied van energie. Wij stimuleren energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Tevens ondersteunen we projecten op het gebied van het opwekken van groene energie. We willen ook zelf duurzaamheidsprojecten opzetten en uitvoeren en hier zo veel mogelijk inwoners, bedrijven en verenigingen uit Wommels bij betrekken. Hiernaast ondersteunen wij leefbaarheidsprojecten. Leden van onze coöperatie denken en beslissen mee over onze plannen en acties.

Direct klant worden

  • Helpen Wommels een duurzame toekomst te geven
  • Stimuleren gebruik en productie groene energie in Wommels
  • Bijdragen aan duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten
  • Overgang van grijze naar groene energie bevorderen
Klant worden

Over de coöperatie

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK) streeft er naar Wommels te verduurzamen door op het gebied van energie het heft in eigen handen te nemen. Hoe groter de vraag ernaar, hoe meer de productie van groene energie gestimuleerd wordt. Dat kan door klant te worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam via de WEK. Daarnaast wil de WEK het opwekken van groene energie in Wommels zelf opzetten en ondersteunen. De bijdragen van Noordelijk Lokaal Duurzaam kunnen hiervoor aangewend worden. Hiernaast kunnen ook leefbaarheidsprojecten ondersteund worden.

De WEK is een coöperatie waarin de leden het voor het zeggen hebben. Zij bepalen welke acties de WEK opzet, uitvoert en ondersteunt en tevens waar de opbrengsten aan besteed worden. Met veel leden, die bij elkaar een grote jaarlijkse bijdrage van Noordelijk Lokaal Duurzaam opleveren en allerlei ideeën en grote daadkracht inbrengen, kan de WEK een hoop in en voor Wommels bereiken!

 

 

Contactinformatie

0515 - 332232

Adres
Roede 14
8731 CT Wommels

Kvk-nummer 64213722

info@wekwommels.nl
http://wekwommels.nl