Waaruit bestaat mijn voorschot?

Je voorschot bestaat uit de kosten voor lokale duurzame energie en/of CO2-gecompenseerd gas, het vastrecht, de kosten voor het gebruik van het netwerk, de meetkosten, energiebelastingen en de btw.