Wat is het stroometiket?

Alle Nederlandse energieleveranciers zijn jaarlijks verplicht om inzicht te geven in de samenstelling van de geleverde stroom. Op het stroometiket zie je in één oogopslag welke bronnen we hebben gebruikt voor de opwekking van de aan onze klanten geleverde stroom in het afgelopen jaar. Het stroometiket is samengesteld conform de berekeningsmethodiek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hiermee berekenen alle Nederlandse energieleveranciers op dezelfde manier de samenstelling van de door hun geleverde stroom. Het Stroometiket wordt jaarlijks gepubliceerd vóór 1 mei van het opvolgende jaar. Bekijk hieronder ons stroometiket voor het (leverings)jaar 2016: