Waar komt jullie groene stroom vandaan?

Onze groene stroom kopen wij zo duurzaam en lokaal mogelijk in. Bij voorkeur van kleinschalige lokale energieproducenten van wind-, zon-, of bio-energie uit Noord-Nederland. Dat is een bewuste keuze, omdat we op deze manier de productie van duurzame energie op lokale schaal willen stimuleren. Zo gaan wij voor een duurzame energievoorziening onafhankelijk van fossiele brandstoffen, waarbij de duurzame energie die lokaal wordt opgewekt ook lokaal wordt afgenomen.

Ieder jaar geven wij middels het stroometiket informatie over de samenstelling van de stroom die je van ons geleverd hebt gekregen. Bekijk hieronder ons stroometiket voor het (leverings)jaar 2016:

Meer weten? Lees hier waar onze lokale energieproducenten zich bevinden.