Vereniging Ecodorp Noordeland

In samenwerking met GREK helpt de Vereniging Ecodorp Noordeland u aan duurzame energie uit de regio.

Een ecodorp is een bewust gecreëerde gemeenschap waarbij sociale, economische, ecologische en spiritueel-culturele aspecten samenkomen. Momenteel voeren we een haalbaarheidsstudie uit voor een terrein in de provincie Groningen. 

Het ecodorp is een ideale broedplaats voor nieuwe duurzame technologie. Zo gaan we  stroom opwekken met behulp van zonnepanelen. Warmte halen we uit zonneboilers, efficiënte houtkachels, die met een beetje hulp zelf te bouwen zijn. Verder halen we het uit een composteringsproces met behulp van een biomeiler. Onze huizen worden goed geïsoleerd gebouwd met strobalen en aan twee kanten leem.

Door via ons klant te worden, steunt u ons en draagt u bij aan de duurzame doelen van ons toekomstige Ecodorp!

Direct klant worden

  • Daarmee ondersteunt u onze lokale broedplaats voor duurzame technologie
  • Draagt u bij aan een gemeenschap waar duurzaam wonen en werken uitgangspunt is
  • Geeft u ruimte aan duurzame invulling in een krimpgebied
  • Helpt u mee aan een gezonde balans tussen wat we kunnen geven en nemen van de aarde
Klant worden

Over de toekomstige coöperatie

Ecodorp Noordeland is sociocratisch georganiseerd in kringen. Iedere kring heeft zijn eigen werkdomein. De coördinatoren van de kringen maken beleid en  bewaken de missie, visie en strategie. De werkkringen voeren het dagelijkse werk uit. We hebben professionele begeleiding om dit alles op de grond te zetten.

Het gaat ons niet alleen om het duurzaam wonen, maar ook om het samen duurzaam werken. De kleinschalige bedrijfjes op het terrein voorzien ons zoveel mogelijk in onze behoeften. We verkrijgen ons inkomen door:

gastenverblijf/camping, zorgprojecten, jongerenbegeleiding, voedselproductie, webshops met duurzame producten, educatie-, innovatie- en energieprojecten. Een onderling ruilsysteem zorgt voor uitwisseling van diensten en producten in het dorp. We werken samen met lokale en regionale bedrijven en organisaties, die onze uitgangspunten onderschrijven. Daarmee hebben we oog voor een gezonde balans tussen wat we kunnen geven en nemen van de aarde. Ter ondersteuning van onze kernwaarden passen we permacultuur toe. Zo produceren we ons voedsel, o.a. door een voedselbos en zorgen we voor biodiversiteit.

Contactinformatie

06 13 47 71 39

Adres
Oringerbrink 111
7812 JT Emmen

Kvk-nummer 65651146

noordeland@gmail.com
www.ecodorpnoordeland.nl