Energiek Goutum

Energiek Goutum staat voor: ‘elke dag je eigen energie’. Wij willen niet alleen initiatieven in Goutum stimuleren en faciliteren, maar ook leden van de coöperatie in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op of in hun eigen huis kunnen doen. Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door het samen inkopen van materialen en diensten.

Direct klant worden

  • Energiek Goutum stimuleert bewustwording als het gaat om energiebesparing in eigen huis
  • Energiek Goutum stimuleert eigen energieopwekking om de eigen energiebehoefte te compenseren
  • Energiek Goutum zoekt en biedt (eigen) mogelijkheden om te participeren in energieproductieparken die ontwikkeld worden in en rondom Goutum
Klant worden

Over de coöperatie

Energiek Goutum staat voor samen verantwoord omgaan met energie en samen verduurzamen. Met een coöperatie verwachten we verbeteringen te realiseren die individueel minder snel lukken. Lokale energieproductie willen we stimuleren en waar mogelijk zelf realiseren. De winst hieruit investeren we in nieuwe projecten in Goutum. Energiek Goutum stimuleert innovatie en creatieve benaderingen: niet alleen zonnepanelen op een dak plaatsen, maar ook met manieren die minder voor de hand liggen. De coöperatie kiest hierbij bewust voor lokaal groen opgewekte stroom voor een concurrerende prijs. Daarbij staan de waarden: Samenwerken, Duurzaam, Transparant, Innovatief en Toekomstgericht centraal.

 

Contactinformatie

06-52051319

Adres
Oer de Feart 9
9084 BP Goutum

Kvk-nummer 67063071

info@energiekgoutum.nl
www.energiekgoutum.nl