Energie Coöperatie Spannum

De Energie Coöperatie Spannum is voor iedereen in het dorp die groene energie wil gebruiken en die mee wil denken hoe met de opbrengsten van de coöperatie duurzame en gemeenschappelijke doelen in het dorp kunnen worden gerealiseerd. Doe mee en sluit je aan!

Direct klant worden

  • Lever een bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp Spannum
  • Het stimuleren van het gebruik van zo veel mogelijk lokale duurzame energie
  • Bijdragen aan het opzetten van lokale duurzame en sociale projecten
Klant worden

Over de coöperatie

De Energie Coöperatie Spannum is de voorzetting van de werkgroep Duurzame Energie van de Vereniging van Dorpsbelangen en Volksfeesten Spannum-Edens. Op initiatief van de werkgroep hebben een behoorlijk aantal gezinnen in ons dorp zonnepanelen aangeschaft.

Ons aansluiten bij Ús Koöperaasje en Noordelijk Lokaal Duurzaam is de logische vervolgstap. De inkomsten uit de wederverkoop van lokale duurzame energie kunnen wij gebruiken voor (duurzame) projecten in ons dorp. We stimuleren daarmee het gebruik van duurzame energie en leveren middels de gekozen projecten een bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp!

 

 

 

Contactinformatie

Adres
Swachlumerleane 14
8843 KL Spannum

Kvk-nummer 33267952

addeklaas@gmail.com
www.spannum-edens.nl