Privacyverklaring Noordelijk Lokaal Duurzaam

Noordelijk Lokaal Duurzaam (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Coöperatieve Vereniging NLD energie u.a.) beschouwt de bescherming van de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Noordelijk Lokaal Duurzaam, gevestigd aan de Zernikelaan 17, 9747 AA te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via deze website. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In overeenstemming met de Wbp zijn wij aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het opmaken van leveringsovereenkomsten, beoordelen van een leveringsaanvraag, uitvoering leveringsovereenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft opgenomen met ons. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw overstap van energieleverancier ter beschikking stellen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie, en in het bijzonder uw persoonsgegevens, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor onze medewerkers.

Gebruik cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die tijdelijk op uw computer worden opgeslagen). Wij verzamelen en analyseren deze gegevens over uw bezoek aan onze website om de site te kunnen optimaliseren en onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij maken hierbij gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma voor webanalyse waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Indien gewenst kunt u het gebruik van cookies in uw eigen browser uitschakelen.

Slimme meters

Vanaf 2015 krijgen alle Nederlandse huishoudens van hun netbeheerder een slimme meter aangeboden. Dit zijn meters die op afstand uitleesbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw meetdata en privacy wordt omgegaan. Om die reden passen wij de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters toe. Deze gedragscode is in 2012 opgesteld door Energie-Nederland en aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Download hier de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

Download hier Verklaring Naleving Gedragscode Leveranciers Slimme Meters in 2014

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 085 - 0160 111 of per e-mail naar klantenservice@nldenergie.org

Aanpassingen

Wet- en regelgeving omtrent privacy veranderen geregeld. Wij zullen al het nodige doen om ervoor te zorgen dat onze organisatie blijft voldoen aan deze regels. Op deze pagina zullen wij eventuele wijzigingen in de privacyverklaring publiceren.

Groningen, 17 juni 2015