Coöperatie Pekela Duurzaam

Na een tweetal succesvolle zonnepanelen-acties in de gemeente Pekela leek de tijd in september 2013 rijp om de initiatiefgroep Pekela Duurzaam in het leven te roepen. Dat resulteerde eind 2013 in de oprichting van de coöperatie Pekela Duurzaam.

Naast zonnepanelenacties die zij in samenwerking met lokale installateurs aanbieden, organiseert de coöperatie duurzaamheids-markten. Om zonnepanelen ook voor huurders mogelijk te maken zijn er vergaande plannen met woningbouwcorporatie Acantus

In 2015  werd werkgroep Boven Pekela Energieneutraal opgericht. Onder begeleiding van Stichting Samen Energie Neutraal, buurkracht  en GrEK heeft deze werkgroep inmiddels besparingsacties uitgevoerd en meegeholpen het dorpshuis energieneutraal te maken. Ambitie is om Boven Pekela binnen 10 jaar energieneutraal te maken.

Boven Pekela Energie Neutraal is inmiddels door de provincie Groningen als éen van de zes dorpen uitgekozen als kansrijke pionier en zal extra ondersteund worden.

Direct klant worden

  • Samen werken aan een duurzaam Pekela
  • Wij organiseren duurzaamheidsmarkten, zonnepanelenacties, en andere activiteiten
  • Helpen eigen ‘duurzame’ energievoorziening voor alle Pekelders mogelijk te maken
Klant worden

Over de coöperatie

Pekela Duurzaam bestaat uit leden, een bestuur en een zogenaamde initiatiefgroep. Deze groep bestaat uit actieve leden, die zich geroepen voelen mee te denken en incidenteel mee te werken. Het bestuur vergadert maandelijks. Een keer per drie maanden vergadert zij samen met de intiatiefgroep. Minimaal een keer per jaar houdt het bestuur een algemene ledenvergadering.

 

 

Contactinformatie

06 - 30 83 29 67

Adres
J.R. Stuutstraat F33
9663 SG Nieuwe Pekela

Kvk-nummer 59225548

info@pekeladuurzaam.nl
pekeladuurzaam.nl