Wie zijn wij?

Noordelijk Lokaal Duurzaam is de eigen coöperatieve energieleverancier van en voor het Noorden. Wij zijn opgericht vanuit het idee dat om echt een verschil te kunnen maken, we de productie en levering van lokale duurzame energie in eigen hand moeten nemen. Zodat we de opbrengsten uit energie via onze lokale energie-initiatieven kunnen inzetten ter verduurzaming van de eigen leefomgeving. Om op die manier de transitie naar een duurzame samenleving voor alle inwoners van het Noorden mogelijk te maken. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop georganiseerd.

Wij zijn opgericht door onze drie koepelcoöperaties: Ús Koöperaasje, Drentse Kei en GrEK. Omdat wij een coöperatie zijn, zijn deze koepelcoöperaties ook onze leden. Dat betekent dat elke koepelcoöperatie voor een derde deel eigenaar van ons is. Elke koepelcoöperatie vertegenwoordigt weer al haar leden, de aangesloten lokale coöperaties die onze lokale duurzame energie verkopen en daarvoor een vast bedrag per aangeleverde klant krijgen. Op die manier heeft elk initiatief via de koepelcoöperatie direct inspraak op ons (energie)beleid.


Organisatiestructuur Noordelijk Lokaal Duurzaam

Daarmee zijn we eigenlijk een soort coöperatie voor coöperaties. Democratischer kunnen we het niet maken. En ook de winsten die wij maken gaan niet naar anonieme aandeelhouders, maar blijven lokaal behouden omdat wij onze winsten uitkeren aan onze leden. Dat betekent minder afhankelijkheid, meer werkgelegenheid en meer middelen voor de eigen regio.

Op die manier zorgen we voor een duurzame toekomst voor het Noorden. Samen met alle lokale initiatieven die bij ons aangesloten zijn. Doe je ook mee?