Waar willen wij naartoe?

Wij willen een belangrijke rol spelen in de transitie naar lokale duurzame energie. Omdat wij vinden dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Kleinschalig via zonnepanelen op de eigen woning of groter via een eigen dorpsmolen of zonneweide. Waarbij we de opbrengsten uit productie en levering van duurzame energie binnen de eigen regio houden. Zo nemen wij onze energievoorziening weer in eigen hand!

financieren met lokaal geld
financieren met lokaal geld

En dat is ook hard nodig. Want door privatisering van de energiemarkt zijn de meeste regionale energiebedrijven opgegaan in grote internationale energiebedrijven. Met als gevolg dat energie steeds verder van ons af is komen te staan. Daarnaast willen veel grote energiebedrijven ons laten geloven dat ze duurzaam produceren, terwijl ze in werkelijkheid buitenlandse certificaten kopen om hun grijze stroom 'groen' te maken.

Dat kan en moet anders. Daarom zijn wij met een groeiend aantal lokale energie-initiatieven een beweging gestart voor écht lokale duurzame energie voor het Noorden. Zo zorgen we er samen voor dat duurzame energie van en voor ons allemaal wordt!