Reactie op onderzoek duurzaamheid stroomleveranciers

Met grote verbazing hebben wij kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers door de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace, HIVOS, WNF en Wise. Volgens ons doet het onderzoek onvoldoende recht aan wat wij als duurzame energieleverancier binnen een coöperatief verband hebben bereikt.

Vooropgesteld; wij leveren 100% groene stroom, lokaal geproduceerd in Noord-Nederland. Maar belangrijker nog, het onderzoek mist de essentie van waar wij mee bezig zijn. Namelijk dat wij samen met de meer dan vijftig bij ons aangesloten energiecoöperaties en -initiatieven dagelijks werken aan de verduurzaming van het Noorden. De realisatie van eigen duurzame energieproductie vormt daar een belangrijk aspect van. Zo is het Zonnepark Ameland, het grootste zonnepark van Nederland, mede georganiseerd, gefinancierd én gerealiseerd door onze Amelander Energie Coöperatie.

Wij als energieleverancier zijn opgericht om dit te faciliteren door onze opbrengsten uit de levering van lokale duurzame energie volledig te herinvesteren via de bij ons aangesloten energiecoöperaties en -initiatieven. Dit behoort tot de essentie van ons bestaansrecht. Dat wij daarmee volgens het onderzoek geen eigen productie hebben voelt onterecht. In feite hebben wij in ons coöperatief verband een groeiend aandeel duurzame productie in gemeenschappelijk eigendom.

Het is teleurstellend dat dit aspect onvoldoende gewaardeerd wordt in dit onderzoek. Wat wij doen is uniek. Wij zien onszelf als pioniers van de toekomstige energievoorziening. Een Noord-Nederland waarin energie lokaal wordt opgewekt en lokaal wordt afgenomen. Kortom, wij gaan gewoon door met onze missie om via onze lokale energiecoöperaties en -initiatieven de verduurzaming van het Noorden te versnellen.