Marsumer Enerzjy Koöperaasje

De Marsumer Energzy Koöperaasje (MEK) wil werken aan een duurzamere leefbare samenleving. Dat willen we doen door als coöperatie reële projecten te bedenken om de duurzaamheid en leefbaarheid te verbeteren of bestaande activiteiten te versterken. Door via de MEK energie af te nemen, steunt u onze eigen coöperatie. Geld blijft op deze manier binnen Marsum en de directe omgeving. Goed voor de lokale economie, het milieu en de leefbaarheid dus!

Direct klant worden

  • Investeren in de leefbaarheid van Marsum en omgeving
  • Duurzame energieopwekking in ons dorp en de omgeving stimuleren
  • Kies voor duurzame energie voor een eerlijke prijs
  • Bijdragen aan het opzetten van lokale duurzame en sociale projecten
Klant worden

Over de coöperatie

De Marsumer Energzy Koöperaasje (MEK) is lid van de Friese energiekoepel Ús Koöperaasje. Zo kunnen we groene energie kopen en leveren aan onze eigen energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam. Het geld dat Noordelijk Lokaal Duurzaam jaarlijks per klant aan de MEK uitkeert, investeren we duurzaam in ons eigen dorp en de omgeving. Geld dat op die manier onze lokale economie versterkt. Dat is goed voor zowel het leefmilieu als de lokale werkgelegenheid.

 

 

 

 

Contactinformatie

Adres
Wielingastrjitte 12
9034 HE Marsum

Kvk-nummer 64702871

info@mek.frl
www.mek.frl