Mei-inoar Grien

Wij streven ernaar om de winsten die nu naar de aandeelhouders van grote energie-maatschappijen gaan, zoveel mogelijk binnen de eigen gemeente te houden. Voor elke klant die zich via ons aanmeldt krijgen wij een jaarlijkse vergoeding. Dat bedrag kan aardig oplopen. Stel je voor dat 200 inwoners klant worden, dan levert dat zo'n €15.000 voor de eigen gemeenschap op! Als lid van onze coöperatie kan je meebepalen wat er met dit geld gaat gebeuren. Het uiteindelijke doel is om onze gemeente zelf duurzaam in haar eigen stroom en gas te laten voorzien. Doe mee en laat je energie leveren via Mei-inoar Grien!

Direct klant worden

  • Bijdragen aan behoud van leefbaarheid van Ferwerderadiel
  • Stimuleren van werkgelegenheid in gemeente Ferwerderadiel
  • Ondersteunen van inwoners Ferwerderadiel bij energiebesparing
  • Stimuleren van duurzame energieopwekking in eigen regio
Klant worden

Over de coöperatie

Energiecoöperatie ’Mei-inoar Grien’ U.A. is opgericht voor de inwoners en organisaties van de dorpen, buurten en wijken van de Gemeente Ferwerderadiel. Onze activeiten zijn gericht op de volgende doeleinden:

  • Streven naar lagere energiekosten en lager energieverbruik voor onze leden / inwoners;
  • Stimuleren van duurzame energieopwekking in eigen regio;
  • Organiseren van energiebesparingsacties;
  • Bijdragen aan behoud van onze leefomgeving (bijvoorbeeld geld voor speeltuin, dorpshuis etc.);
  • Stimuleren van werkgelegenheid in onze gemeente door investeringen in energie.

 

Contactinformatie

06 - 5322 9806

Adres
Lage Herenweg 92
9073 GG Marrum

Kvk-nummer 63064022

mei.inoargrien@gmail.com