Wat is CO2-gecompenseerd gas?

CO2-gecompenseerd gas is gewoon aardgas waarbij de CO2-uitstoot van je gasverbruik wordt gecompenseerd met het aanplanten van bomen en het investeren in duurzame (energie)projecten. Aangezien het helaas nog niet mogelijk is om op grote schaal groen gas (opgewaardeerd biogas) te leveren, is dit een van de weinige manieren om toch duurzaam om te gaan met ons gasverbruik.

In 2016 hebben wij het gasverbruik van al onze klanten gecompenseerd via de volgende projecten:

  • Het project Efficiënte Cookstoves Mali. Mali bevindt zich in sub–Sahara Afrika. De efficiënte cookstoves worden door een groot deel van het land verkocht. De distributie van de cookstoves wordt o.a. gedaan door de inzet van een winkelketen en informele netwerken. De cookstoves zelf worden gemaakt in de hoofdstad Bamako.
    De cookstoves worden in een keramiekatelier in de hoofdstad Bamako gemaakt. Door de inzet van efficiënte cookstoves wordt 40% minder houtskool verbruikt. Via een winkelketen en het informele netwerk worden de cookstoves door heel Mali verkocht. Inmiddels zijn er 120.000 cookstoves verkocht. Dit heeft geresulteerd in meer dan 300.000 ton CO2 reductie. Bijna 3 miljard mensen in de wereld koken hun eten en verwarmen hun huizen met open vuur of inefficiënte cookstoves. Dit resulteert in enorme gezondsheidsproblemen, met name voor vrouwen en kinderen. De Global Alliance for Clean Cookstoves stelt zelfs dat jaarlijks meer dan 4 miljoen mensen vroegtijdig overlijden als gevolg hiervan. In Mali kookt 90% van de families met houtskool of biomassa. Dit leidt tot luchtvervuiling binnenshuis en ontbossing.

  • Het project cookstoves op zonne-energie in China. Het project omvat de distributie en installatie van 48.000 sets van zonne-koektoestellen voor huishoudens op het platteland van China. Het project stelt rurale huishoudens in staat om op efficiënte wijze op zonne-energie te koken. Hiermee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen (steenkool) in het dagelijks koken vermeden.

project kooktoestellen zonne-energie china

  • Het waste-to-energy project in Turkijke. Het project omvat de ontwikkeling en bouw van twee waste-to-energie-installaties. Door het verzamelen, verwerken, en het behandelen van het methaangas dat afkomstig is uit ontbindend afval wordt groene elektriciteit geproduceerd. Het project vermindert de uitstoot van broeikasgassen.