Coöperatieve Vereniging Grunneger Power

Grunneger Power stelt u in staat uw eigen duurzame energie op te wekken. Alleen, of samen met anderen. Energie kan op verschillende manieren opgewekt worden, onze focus ligt daarbij vooral op zonnepanelen. Dit kan op het eigen dak of op geschikte daken in de buurt. Een overschot aan energie wordt door middel van Noordelijk Lokaal Duurzaam regionaal aan elkaar geleverd. Zo realiseren we samen een decentrale duurzame energiecentrale. Door via ons klant te worden, steunt u ons en draagt u bij aan de duurzame doelen van onze coöperatie!

Direct klant worden

  • Grunneger Power is lokaal, eerlijk, persoonlijk en groen
  • Samen realiseren van een decentrale duurzame energiecentrale
  • Stimuleren van het lokaal opwekken van duurzame energie
  • Energie weer in eigen hand nemen
Klant worden

Over de coöperatie

Grunneger Power heeft een bestuur, een kernteam en een groep ambassadeurs. Het bestuur bepaalt de missie, visie en strategie. Het kernteam houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Samen met een enthousiaste groep inwoners, onze ‘ambassadeurs’, werken we samen aan projecten en onderzoeken.

 

Contactinformatie

050 - 82 00 492

Adres
Oude Boteringestraat 68
9712 GN Groningen

Kvk-nummer 52467368

info@grunnegerpower.nl
grunnegerpower.nl