Grieneko

Grieneko is ontstaan uit de gezamenlijk wens van de dorpsbewoners van Baard om meer aandacht te geven aan minder energiegebruik en milieubelasting. Kernactiviteiten zijn het ondersteunen van onze leden met informatie over het beperken van energiegebruik en mogelijkheden tot lokale energieopwekking. Dit met de insteek dat het PRAKTISCH, HAALBAAR en BETAALBAAR moet zijn. De huidige technische ontwikkelingen geven een prachtig perspectief op de daadwerkelijke uitvoering van ideeën die momenteel leven. 

Direct klant worden

  • Stimuleren van sociaal maatschappelijke doelen in onze regio Baard
  • Ondersteunen van onze leden bij het beperken van energiegebruik met gelijkblijvend comfort
  • Adviseren leden hoe zelf duurzame energie op te wekken
  • Grieneko wordt gedragen door gemotiveerde vrijwilligers
Klant worden

Over de coöperatie

Grieneko Coöperatie U.A. is opgericht op 19 mei 2015. De eerste initiatieven hiertoe komen van de dorpsbewoners van Baard. Grieneko wil meer vaart zetten in het realiseren van voorzieningen voor woningen en bedrijven om duurzamer met energie om te gaan. In een enquête heeft meer dan 80% van de bewoners hun betrokkenheid met dit onderwerp getoond. Als eerste aanpak richten wij ons op het vaststellen van de isolatietoestand van woningen door een deskundige. Met de uitkomsten kunnen gerichte en kosteneffectieve adviezen aan bewoners worden gegeven. Gelijkertijd wordt gewerkt aan de installatie van zonnepanelen. Zo’n 40 huishoudens hebben hiervoor hun voorkeur aangegeven.

Inmiddels hebben de dorpen Easterlittens en Húns en Leons zich aangesloten bij Grieneko. Wij houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen bij andere dorpen door het bezoeken van bijeenkomsten georganiseerd door de Provincie Friesland. Grieneko is zelfs gekozen tot een van de voorbeeld coöperaties.

Contactinformatie

Adres
Harmen Sytstrawei 25
8834 XE Baard

Kvk-nummer 63342510

info@grieneko.frl
www.grieneko.frl