Terhernster Enerzjykoöperaasje “De Poask”

Onze slogan is: “De Poask”… Energie voor vandaag èn morgen! Wij willen hiertoe niet alleen initiatieven in buurten, wijken en dorpen stimuleren en faciliteren, maar ook leden van de coöperatie in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op of in hun eigen huis of kantoor kunnen doen. Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door het samen inkopen van materialen en diensten.

Direct klant worden

  • Winsten vloeien via “De Poask” terug naar Terherne en omgeving
  • Bijdragen aan sociale en duurzame projecten en activiteiten
  • Leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken
  • Betaalbare, eigen en duurzame energie
Klant worden

Over de coöperatie

De Terhernster Enerzjykoöperaasje “De Poask” U.A. is een initiatief van Plaatselijk Belang Terherne. Bestuur en adviseurs van de koöperaasje zijn betrokken dorpsbewoners die, samen met de leden, duurzame energie willen leveren en hierover medezeggenschap willen hebben. De winsten vloeien via “De Poask” terug naar Terherne en omgeving, en worden gebruikt voor door de leden vast te stellen sociale en duurzame projecten en activiteiten.

 

Contactinformatie

Adres
Foarnewykje 14
8493 RA Terherne

Kvk-nummer 60746394

http://kooperaasje.nl/depoask/