Enerzjy Koöperaasje Westergeast

De Enerzjy Koöperaasje Westergeast (EKW) is opgericht om samen te werken aan betaalbare en duurzame energie. De grote energiebedrijven sluizen de winst door naar de aandeelhouders. Wij willen dit geld, dat we nu ook al betalen, terug laten vloeien naar ons dorp.

Wij hebben als uitgangspunt dat alles wat we doen, voordeel moet opleveren voor de leden, energie-afnemers van EKW en Westergeast als gemeenschap. Door samen te werken en collectief aan de slag te gaan is dit te realiseren!

Direct klant worden

  • Samen werken aan betaalbare en duurzame energie
  • Geld terug laten vloeien naar Westergeast
  • Investeren in projecten in onze eigen omgeving
  • Samen zorgen voor een duurzaam en bloeiend Westergeast!
Klant worden

Over de coöperatie

De Enerzjy Koöperaasje Westergeast is ontstaan vanuit Plaatselijk Belang Westergeest. Het bestuur van PB is van mening dat we met het oog op onze energietoekomst actie moeten ondernemen. Fossiele brandstoffen raken op, zodat er alternatieven gezocht moeten worden.

De inkomsten die wij met alle leden/klanten van de Koöperaasje genereren uit de levering van duurzame energie, zullen aangewend worden voor projecten in onze eigen omgeving. Te denken valt aan energiebesparings-maatregelen en het zelf opwekken van energie.

Contactinformatie

Adres
Eelke Meinertswei 12
9295 KB Westergeest

Kvk-nummer 61854476

info.enerzjy@gmail.com
http://kooperaasje.nl/westergeast/