Enerzjy Koöperaasje Om (de) Noorderpolder

Ons motto is ‘Samenwerken geeft meer energie’ en dat houdt in dat we een lokaal energiebeleid willen voeren, waarin de begrippen zuinig, duurzaam, eerlijk en voordelig centraal staan. Samen willen wij het energiegebruik beperken en in het bijzonder de energie uit fossiele brandstoffen, en minder afhankelijk zijn door zelf lokaal duurzame energie op te wekken!

Direct klant worden

  • De opbrengsten gaan naar lokale duurzame initiatieven in de omliggende dorpen rond de Noorderpolder
  • Zelf invloed op de levering en herkomst van energie
  • Minder afhankelijk zijn door zelf lokaal duurzame energie op te wekken
  • Samenwerken geeft meer energie
Klant worden

Over de coöperatie

In mei 2014 heeft de initiatiefgroep een informatieavond gehouden en op basis van de belangstelling tijdens deze avond is besloten om de Enerzjy Koöperaasje Om (de) Noorderpolder U.A. op te richten.
EKON is een energiecoöperatie die is opgericht om leden zelf invloed te geven op de levering en herkomst van energie. Ook de winst van EKON wordt ingezet overeenkomstig de wensen van de leden.

 

Contactinformatie

0517 - 23 34 10

Adres
Kleasterdyk 10
9037 JW Slappeterp

Kvk-nummer 60993049

https://www.ekon.frl/