Enerzjy Koöperaasje Garyp

Enerzjy Koöperaasje Garyp is opgericht om bij te dragen aan een duurzame toekomst, voor u en uw kinderen! Door de regionele energiekringloop te stimuleren en duurzame initiatieven in het dorp Garyp te realiseren.

Direct klant worden

  • Onderdeel willen uitmaken van een duurzame samenleving
  • Invloed hebben op de winstbesteding van uw energieleverancier
  • Samen op weg naar betaalbare, eigen en duurzame energie
  • Help mee om van Garyp een duurzaam dorp te maken
Klant worden

Over de coöperatie

In 2014 is de Coöperatie “Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.” opgericht, bij oprichting met een dertigtal leden die de doelstelling onderschrijven dat we deel willen uitmaken van een duurzame samenleving. Onze coöperatie is inmiddels lid en aangesloten bij de overkoepelende organisatie in Fryslân: Ús Koöperaasje. Via deze koöperaasje zijn we aandeelhouder van ons eigen leveringsbedrijf: Noordelijk Lokaal Duurzaam.

 

 

 

Contactinformatie

Adres
Greate Buoren 2
9263 PM Garyp

Kvk-nummer 61785423

info@ekgaryp.nl
www.ekgaryp.nl