Energie Coöperatie Oostwold

De Zonnewal is een unieke geluidswal die met zonnepanelen meer dan genoeg groene energie produceert voor Oostwold (gem. Leek) en dorpen in de buurt. Het is bovendien een prachtige toevoeging aan het Groninger landschap dankzij een fiets-, wandel- en ruiterpad en een leefgebied voor flora en fauna. En – niet onbelangrijk – het lawaai van de snelweg wordt fors gereduceerd. Hiermee is Oostwold groener, stiller en een voorloper op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.

Direct klant worden

  • Met uw lidmaatschap ondersteunt u de bouw van de Zonnewal
  • Het snelweglawaai wordt met gemiddeld 50% gereduceerd
  • 100% schone energie dankzij 9000 m2 zonnepanelen en 'groen' gas
  • De wal gaat op in het landschap en wordt een prachtig ecologisch gebied met een wandel- en ruiterpad en een fietspad richting Groningen en Leek
Klant worden

Over de coöperatie

De Zonnewal is een geluidswal van 1500 meter lang met een zonnepanelen-installatie van ruim 9000 m2. Hierdoor zal het dorp Oostwold (gem. Leek) 100% zelfvoorzienend zijn qua elektriciteit en wordt de geluidshinder van de drukke A7 aanzienlijk gereduceerd met 10 dB (wat grofweg een halvering van de geluidshinder betekent).

Daarnaast zal de Zonnewal een aanvulling zijn op omgeving en landschap, dankzij een fietspad, wandelpad, ruiterpad en een natuurlijk leefgebied voor flora en fauna. De Zonnewal zal begroeid zijn met bomen en struiken en vanaf de dorpszijde zichtbaar zijn als een soort bos. Daarmee is de Zonnewal een prachtige, unieke combinatie tussen recreatie, geluidsreductie en enrgieproductoe.
Door lid te worden van ECO helpt u om de Zonnewal te realiseren en kunt u in de toekomst meedenken over het besteden van mogelijke winst uit de opwekking van onze eigen stroom, voor de verdere verduurzaming en de leefbaarheid van ons mooie Oostwold. 

Contactinformatie

Adres
Kerkeweg 1
9828 PR Oostwold

Kvk-nummer 66459699

project@zonnewal-oostwold.com
http://www.zonnewal-oostwold.com/