Energiecoöperatie DURABEL

voor Noord- en Zuidwolde

Onze aardbol schreeuwt om verlaging van de CO2-concentratie in de lucht om de klimaatveranderingen en alle daaruit voortvloeiende ellende voor mens en dier tot staan te brengen. Ook Noord- en Zuidwolde kunnen een helpend handje bieden. Durabel stimuleert energiebesparing en gezamenlijke stroomproductie. Meld je daarvoor aan en geniet van lagere energiekosten en subsidies. Wordt bovendien klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam die haar winst laat terugvloeien naar o.a. onze Wolden voor verdere groene en sociale investeringen waarover ook u kunt meebeslissen. Doe daarom mee en stap over !!

Direct klant worden

  • Dé stimulans voor eigen lokale duurzame energie
  • Het groenste en sociaalste alternatief voor de grote energiemaatschappijen
  • De winst vloeit terug naar ons lokaal initiatief
  • Verhoogt de saamhorigheid in onze Wolden
  • Versnelt de energietansitie
Klant worden

Over de coöperatie

DURABEL, notarieel opgericht op 7 april 2017 is een coöperatieve vereniging zonder eigen winstoogmerk. Het is een lokaal initiatief van Noord- en Zuidwolde. Door informatieve bijeenkomsten, acties en aanbiedingen op energiegebied zal worden getracht om zoveel mogelijk inwoners te werven om mee te doen met energiebesparende maatregelen en gezamenlijke stroomproductie. Het eerste 5-jarenplan beoogt dat we in onze Wolden in 2022 alleen nog maar groene stroom inkopen of zelf of gezamenlijk produceren, en 20% minder gas wordt verbruiken.  Een hele opgave op weg naar energie neutrale dorpen in 2030 waarbij “van ’t gas af” de zwaarste klus zal zijn.

Contactinformatie

06 5028 1599

Adres
Tuinbouwstraat 11
9785 BD Zuidwolde

Kvk-nummer 68524366

info@ecdurabel.nl
www.ecdurabel.nl