Energiecoöperatie De Toekomst U.A.

Energiecoöperatie 'De Toekomst' U.A. is opgericht om samen te werken aan energiebesparing en opwekken van betaalbare en duurzame energie. Jaarlijks vloeien miljoenen uit onze streek naar grote energiebedrijven in binnen- en buitenland. Het is realiseerbaar een gedeelte van dat geld voor onze regio te behouden ten bate van de plaatselijke en regionale inwoners.

Direct klant worden

  • Zelf de energiebronnen bepalen
  • Duurzame energie tegen een fatsoenlijke prijs
  • Stimuleren van lokale werkgelegenheid
  • Zeggenschap over de winst ten goede van de eigen leefomgeving
Klant worden

Over de coöperatie

Energiecoöperatie ‘De Toekomst’ is ontstaan vanuit Dorpsbelang Steggerda. De naam van de coöperatie verwijst naar de voormalige zuivelfabriek ‘De Toekomst’ in het dorp. Dat was eveneens een coöperatief samenwerkingsverband met veel zeggenschap van de eigen leden. Fossiele brandstoffen raken op en vormen een bedreiging voor het leefklimaat op onze aardbodem. Duurzame vormen van energieopwekking zijn een noodzakelijk alternatief, waarbij iedere burger zelf het heft in eigen hand kan nemen. Onze coöperatie wil de plaatselijke burger daarbij ondersteunen. Dit betekent advisering, begeleiding met betrekking tot energie besparen, energie opwekken en energie leveren. Op deze manier geven we onze leden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving tegen een concurrerende prijs.

 

Contactinformatie

Adres
Pepergaweg 59
8395PB Steggerda

Kvk-nummer 69740410

ecdetoekomst@gmx.com
www.ecdetoekomst.nl