EnergieKûbaard

EnergieKûbaard is een kleinschalige coöperatie, die stroom en gas levert tegen een scherpe, concurrerende prijs, met hetzelfde gemak als bij elke andere energiemaatschappij. Het verschil is dat onze energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt en dat de winsten geheel worden ingezet voor de leefbaarheid en duurzaamheid in en om Kûbaard.

Direct klant worden

  • Onze energie wordt duurzaam en lokaal opgewekt
  • Onze winst wordt ingezet voor de lokale leefbaarheid en duurzaamheid
  • Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
  • Verkleine afhankelijkheid van de grote energieconcerns
Klant worden

Over de coöperatie

‘Grut yn it lytswêzen’ is de slogan waarmee Kûbaard zich altijd heeft geprofileerd en die ook kenmerkend is voor deze jonge energiecoöperatie uit dit dorp die, via Noordelijk Lokaal Duurzaam, stroom en gas levert met de naam EnergieKûbaard.

 

Contactinformatie

0515 - 33 19 19

Adres
Greate Buorren 31,
8732 EE Kûbaard

Kvk-nummer 61704806

info@energiekubaard.nl
energiekubaard.nl