Energie initiatief Kantens e.o.

Belangrijkste doel van cooperatie EIK is om Kantens en omstreken (Stitswerd, Rottum)  binnen 15 jaar energie-neutraal te maken.

EIK werkt bij het realiseren van haar plannen en doelstelling samen met de volgende instellingen.

-  GREK

 - Buurkracht

-  basisschool De Klinkenborg

-  Hanzehogeschool

Direct klant worden

  • Overgang naar groene energie tegen een fatsoenlijke prijs
  • Zelf energie opwekken in eigen streek, ook goed voor de werkgelegenheid
  • Invloed op de winstbesteding van het energiebedrijf
Klant worden

Over de coöperatie

Belangrijkste doel van cooperatie EIK is om Kantens en omstreken (Stitswerd, Rottum)  binnen 15 jaar energie-neutraal te maken.

Resultaten:

  •  De voorbereidingen van een gezamenlijk zonnedak zijn bijna afgerond. In het voorjaar van 2018 worden 120 zonnepanelen in gebruik genomen.
  • Het eerste educatief programma is inmiddels succesvol uitgevoerd: 25  leerlingen van basisschool  De Klinkenborg onderzochten hoe duurzaam Kantens op dit moment is.

Deze resultaten zijn op een creatieve  wijze gepresenteerd aan de inwoners van Kantens.

Deze feestelijke avond heeft veel positieve reacties en energie opgeleverd.

Aanmeldingen voor het collectieve zonnedak en bewoners die mee willen denken/doen met nieuwe duurzame plannen voor de toekomst.

De Toekomst:

De voorbereidingen van nieuwe lokale duurzame plannen  zijn inmiddels in volle gang. Met name de samenwerking  met boerenbedrijven in de omgeving van Kantens om samen duurzame energie op te wekken  en de koppeling versterkings-operatie aan de verduurzaming van het dorp staan zijn op dit moment actueel.

Daarnaast staan ook de eerste plannen voor een nieuw educatief project in de steigers.

 Dit willen we bereiken door:

1. Het collectief opwekken van plaatselijke energie.

In eerste instantie door collectieve zonnedaken. In tweede instantie door de realisatie van collectieve duurzame projecten als bv kleinschalige windenergie en isolatie. Daarnaast willen we ook de mogelijkheden van opwekken duurzame energie in samenwerking met agrarische bedrijven in de omgeving onderzoeken

2. Het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve  en culturele activiteiten. 

Hiermee willen wij alle inwoners op een actieve wijze  betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe duurzame plannen.

.

Contactinformatie

Adres
Langestraat 27
9995 PD Kantens

Het bestuur van EIK bestaat uit: John van de Rijdt, Eric Bakker en Ton Brandsen

Kvk-nummer 69207992

cooperatie.eik@gmail.com