Energie Coöperatie Ten Boer

De Energie Coöperatie Ten Boer (ECTB)  maakt ons minder afhankelijk van fossiele energie, zoals aardolie en aardgas. Dat is voor onze regio met aardbevingproblematiek extra belangrijk. De huidige en komende generaties zullen ervaren dat een comfortabele levenswijze heel goed mogelijk is door gebruik van duurzame energie uit de eigen omgeving.

De ECTB is opgericht voor en wordt beheerd door inwoners van de gemeente Ten Boer. De ECTB wordt lid van de Coöperatie Woldwijk, waardoor  inwoners van de gemeente profiteren van de opbrengsten van de ECTB.

Leden van de ECTB krijgen de duurzame energie via Noordelijk Lokaal Duurzaam voor een aantrekkelijke prijs. Voor de noordelijke regio geldt zo: samen sterk.

Direct klant worden

  • U krijgt duurzame energie voor een lage prijs.
  • U helpt mee aan het duurzaam maken van onze eigen leefomgeving. Het klimaat wordt minder belast met koolstofdioxide.
  • Als lid heeft u invloed op de besteding van de winst van de ECTB
  • Als u energie afneemt van de Noordelijk Lokaal Duurzaam, krijgt de ECTB daarvoor een jaarlijkse financiële vergoeding. Deze wordt gebruikt voor het in stand houden van de coöperatie.
  • U draagt bij aan het energie neutraal maken van de gemeente Ten Boer
Klant worden

De Energie Coöperatie Ten Boer

De ECTB is statutair opgericht op 3 oktober 2016. Het doel is lokaal duurzame energie te produceren door en voor inwoners van de gemeente Ten Boer.

De ECTB wordt lid van de Coöperatieve Vereniging Woldwijk (CV Woldwijk). Deze wil het gebied Woldwijk duurzaam inrichten door bedrijven en organisaties selectief toe te laten. De opbrengsten van de CV Woldwijk komen mede ten goede aan de gemeenschap van Ten Boer.

De ECTB wil op termijn in Woldwijk een energiepark inrichten met zonnepanelen en kleine windmolens. Om een snelle start te kunnen makern is besloten te beginnen met het leggen van  zonnepanelen op de schuur bij de boerderij in Woldwijk. Ook is het de bedoeling een kleine windmolen te plaatsen. De ECTB hoopt dat in de loop van 2017 voor elkaar te hebben. Daarna wordt afhankelijk van de belangstelling de inrichting van een zonneweide ter hand genomen samen met meer windmolens.

Contactinformatie

050-3021366 of 06-23310808

Adres
Boersterweg 1
9791 HA Ten Boer

Kvk-nummer 66998808

info@ectb.nl
www.ectb.nl