Energie Coöperatie Dongeradeel

ECODon wil initiatieven in dorpen, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar vooral leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of bedrijf kunnen doen.

Direct klant worden

  • ECODon doet alles coöperatief!
  • Leden in staat stellen eigen duurzame energie op te wekken
  • Bijdragen aan dorpsontwikkeling
  • Samen zorgen voor een duurzaam en bloeiend Dongeradeel!
Klant worden

Over de coöperatie

De Energie Coöperatie Dongeradeel is opgericht met twee doelen. Het eerste doel is om de lokale energiegebruikers, klanten/leden, te voorzien van zo lokaal mogelijk opgewekte groene stroom en zo groen mogelijk gas tegen aantrekkelijke tarieven.

Het tweede doel is om te investeren in projecten om (meer) lokaal duurzame energie te produceren.

 

Contactinformatie

06 - 83 60 51 77

Adres
Stasjonswei 5
9123 JZ Metslawier

Kvk-nummer 59357886

info@ecodon.nl
www.ecodon.nl