Energie Coöperatie Buitenpost

Inwoners van Buitenpost, maar ook anderen, kunnen via Energie Coöperatie Buitenpost energie afnemen van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Voor iedere klant ontvangt de coöperatie jaarlijks een financiële vergoeding. Dit geld zal besteed worden aan duurzame en sociale projecten in het dorp. Als eerste wordt gedacht aan een plan om energie te besparen. Maar uiteindelijk beslissen de leden in Buitenpost zelf waar het geld aan besteed zal worden.

Direct klant worden

  • Bevorderen van een duurzame samenleving en leefomgeving in Buitenpost
  • U doet iets goeds voor het dorp waarin u woont
  • Zelf als lid van de coöperatie en klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam de lokale gemeenschap steunen
  • U krijgt duurzame energie en dat is goed voor het klimaat
Klant worden

Over de coöperatie

Op 28 februari 2017 is de EnergieCoöperatie Buitenpost opgericht.

De weg er naar toe begon met de laatste jaarvergadering van Plaatselijk belang Buitenpost over onder meer de Sinnegreide. De gemeente Achtkarspelen is de inititiefnemer van het plan om een grootschalig zonnepark te realiseren. Solarfiels gaat dit plan uitvoeren, daarbij is de eis gesteld dat bewoners Achtkarspelen moeten kunnen participeren (dus ook Buitenpost).

 Doelen

ECBuitenpost heeft besloten, ook als de Sinnegreide niet doorgaat, om wel in samenspraak met haar leden plannen te ontwikkelen voor energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Daarom staat in de statuten als doel van de coöperatie onder meer het bevorderen van een duurzame samenleving en leefomgeving in Buitenpost.

ECBuitenpost is nu ook wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Dit houdt in dat inwoners van Buitenpost klant kunnen worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam  via ECBuitenpost. In ruil daarvoor geeft het energiebedrijf een gedeelte van de winst terug aan ECBuitenpost; waarmee zij weer projecten kunnen uitvoeren of investeren in de leefbaarheid van het dorp: de leden beslissen hier zelf over.

Contactinformatie

André: 06 15685310

Adres
Schoolstraat 8
9285 ND Buitenpost

Kvk-nummer 68190700

ecbuitenpost@gmail.com
kooperaasje.nl/ecbuitenpost/