Energie Coöperatie Ternaard (Encoter)

Het lidmaatschap van Energie Coöperatie Ternaard maakt het voor deelnemers mogelijk bij te dragen aan een duurzame toekomst en ondersteuning van de eigen samenleving in Ternaard. Met name de huurmogelijkheid van zonnepaneel-installaties, en mogelijke groene energie-voorziening maken verduurzaming voor een ieder bereikbaar. Lidmaatschap of deelname geeft zeggenschap over en inspraak in initiatieven die een milieubesparend effect met zich meebrengen. Sluit je dus aan!

Direct klant worden

  • Meehelpen aan een betaalbare energievoorziening
  • De opbrengsten blijven in eigen beheer in Ternaard
  • Coöperatieve organisatie verstevigd onze samenleving
  • Ondersteun de leefbaarheid in ons eigen dorp
  • Samen zorgen voor regie over onze eigen energievoorziening
Klant worden

Over de coöperatie

De Energie Coöperatie Ternaard u.a. is op initiatief van de St. Dorpsmolens Ternaard opgericht in 2014 als zelfstandige dochterorganisatie. Reeds vele jaren is St. Dorpsmolens Ternaard zeer actief in ondersteunende activiteiten ten behoeve van diverse organisaties in de samenleving in en om Ternaard. Encoter (de verkorte naam) richt zich met name op de inwoners van Ternaard, die niet direct zelf tot duurzame investeringen zullen of kunnen komen.

Een eerste concrete stap in dezen is gezet in april 2015 met de start van plaatsing van zonnepanelen op 15 daken, waarbij de investering is betaald door Encoter en de bewoners deze door middel van een maandelijkse huur terugbetalen (waarbij de verschuldigde huur gegarandeerd lager blijft dan de financiële opbrengst). Gezien de uitgebreide belangstelling is het voor Encoter van groot belang dat de draagkracht wordt versterkt om in verdere behoeftes te kunnen voorzien.

 

 

Contactinformatie

0519-571562

Adres
Halbertsmastrjitte 4
9145 SB Ternaard

Kvk-nummer 60444002

encoter01@gmail.com