Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn (EKA) wil met het dorp bijdragen aan de groene energiedoelen van Nederland. De fossiele brandstoffen raken op en het gebruik van hernieuwbare energie is nodig, zodat onze energievoorziening in 2050 volledig groen is. De doelstellingen van EKA zijn: het stimuleren, faciliteren en adviseren van energiebesparing en van lokale duurzame energieproductie. Dit moet uiteindelijk een energie-onafhankelijk Aldeboarn opleveren!

Direct klant worden

  • Je investeert in een duurzaam Aldeboarn
  • Je krijgt groene energie voor een eerlijke prijs
  • Je draagt bij aan het opzetten van lokale duurzame- en andere dorpsactiviteiten
  • Je helpt Aldeboarn uiteindelijk zelfvoorzienend te worden
  • Bevorderen van de leefbaarheid voor inwoners, bedrijven en organisaties in Aldeboarn
Klant worden

Over de coöperatie

De Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn U.A. (afgekort EKA) is ontstaan op initiatief van enkele “groene” Boarnsters. In oktober 2014 werd het plan geboren om een lokale energiecoöperatie te starten en een jaar later zijn we officiëel opgericht.

EKA is lid van Us Koöperaasje, de overkoepelende energiecoöperatie in Friesland, en is wederverkoper van lokale groene stroom en CO2-gecompenseerd gas van Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD energie), dé eigen duurzame energieleverancier voor Noord-Nederland. Via ons kunnen leden klant worden bij NLD. Daarmee vloeit een deel van de winst van NLD terug naar EKA, die we kunnen gebruiken om onze eigen projecten te financieren of bij te dragen aan andere dorpsaktiviteiten.

 

 

 

 

Contactinformatie

Adres
Easterboarn 13
8495NB Aldeboarn

Kvk-nummer 64492486

enerzjy.aldeboarn@gmail.com
http://kooperaasje.nl/aldeboarn