Duurzaam Bovensmilde

Duurzaam Bovensmilde heeft als visie dat een in alle opzichten goed leefklimaat begint bij burgers. Waar streven wij naar? Wij willen bijdragen aan een milieubewust leefklimaat in Bovensmilde en omgeving.

Direct klant worden

  • Bijdragen aan een milieubewust leefklimaat in Bovensmilde en omgeving
  • Informeren en stimuleren om duurzamer te leven en wonen
  • Bijdragen aan duurzame activiteiten zoals de biologische moestuin en het repair café
Klant worden

Over de coöperatie

Duurzaam Bovensmilde houdt zich met:

  • informatie-avonden: informeren en stimuleren om duurzamer te leven en wonen
  • eetbaar dorp: biologische moestuinen voor lokaal verbouwd voedsel
  • natuurlijk groenbeheer: minder intensief beheer van groen voor een grotere soorten rijkdom en een aantrekkelijke groene leefomgeving
  • repair café: duurzaam gebruik van apparaten en kleding door inwoners te ondersteunen bij reparatie
  • sociaal kapitaal door wederverkoop van duurzame energielevering

Contactinformatie

0592 - 41 38 09

Adres
Schoolstraat 44
9421 SN Bovensmilde

Kvk-nummer 58028447

duurzaambovensmilde@gmail.com
http://www.bovensmildeonline.nl/index.php/archief-laatste-nieuws/126-duurzaam-bovensmilde-en-omstreken-4