Duurzaam Akkrum-Nes

Wij willen bereiken dat inwoners, bedrijven en organisatie in Akkrum en Nes actief worden op het gebied van gebruik, besparing en productie van duurzame energie. Daarmee willen we bereiken dat gebruik van fossiele energie (bijv. gas, kolen,en aardolie) wordt teruggedrongen. Als Akkrum en Nes hun elektriciteit en/of gas gaan betrekken van Noordelijk Lokaal Duurzaam komt er geld vrij voor de beide dorpen. Dat willen we gebruiken om projecten op het gebied van duurzaamheid, energieproductie, energiebesparing, maar ook de leefbaarheid in Akkrum en Nes op te zetten.

 

 

Direct klant worden

  • Bijdragen aan de leefbaarheid van Akkrum en Nes
  • U krijgt duurzame energie en dat is goed voor het klimaat
  • Bijdragen aan projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie
Klant worden

Over de coöperatie

Op 13 januari 2014 hebben Jan Atema, Joop Andreae, Klaas Rozema, Piet Dijkstra en Harry Haitsma Duurzaam Akkrum-Nes (DAN) opgericht. In de statuten staan de volgende doelstellingen vermeld:

  • Het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Akkrum en Nes;
  • Het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie door haar leden inde ruimste zin;
  • Het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen in Akkrum en Nes;
  • Het bijdragen aan de leefbaarheid van Akkrum en Nes.

 

Contactinformatie

06 - 51 08 12 69

Adres
Postbus 30
8490 AA Akkrum

Kvk-nummer 59705647

info@duurzaamakkrumnes.nl
duurzaamakkrumnes.nl