Dorp Centraal

Dorp Centraal is een denktank, stimulator, ontmoetingspunt. Samen werken we aan de overgang naar duurzame energie en de leefbaarheid van onze dorpen.
Dorp Centraal is een initiatief van een groep enthousiaste inwoners met oog en hart voor de duurzaamheid van onze aarde en de leefbaarheid van onze dorpen. Een deel van de energielasten van de leden stroomt via de lokale energiecoöperatie terug naar het eigen dorp en wordt gebruikt voor duurzame en sociale projecten. De leden van Dorp Centraal kiezen deze projecten zelf.
Doch it foar dyn doarp en dysels!

Direct klant worden

  • Dorp Centraal ‘verkoopt’ energie van Noordelijk Lokaal Duurzaam (elektriciteit en gas)
  • De winst komt via Dorp Centraal terug naar onze dorpen
  • De leden van Dorp Centraal beslissen over de besteding van dit geld. Het geld is te besteden aan zelf te bepalen duurzame en sociale projecten in het dorp
Klant worden

Over de coöperatie

Dorp Centraal is de Energie Coöperatie van en voor de inwoners van de buitendorpen van Lemsterland:
Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Bantega, Oosterzee, Follega - Eesterga en de Brekkenpolder.

De wereld verandert. We moeten verduurzamen, minder CO2 uitstoten om onze (klein)kinderen een leefbaar klimaat na te laten. Energie is bovendien een grote kostenpost in de woonlasten. En wie wil nu geen baas worden over zijn energierekening?

Dorp Centraal wordt een denktank, stimulator/organisator, informatiebron, ontmoetingspunt m.b.t. duurzame energie en duurzame, sociale projecten. Samen werken we aan de leefbaarheid van onze dorpen en aan de overgang van fossiele naar duurzame energie.

Contactinformatie

0514-541431

Adres
Landmansweg 7
8536 TB Oosterzee

Kvk-nummer 65549392

info@dorpcentraal.nl
www.dorpcentraal.nl