Doarpsenerzjy Weidum

Energiecoöperatie Weidum is opgericht om de inwoners van Weidum de kans te geven om energie af te nemen, waarvan zeker is dat ze duurzaam wordt opgewekt.

Vergroening van opwekking van energie is noodzakelijk om verdere aantasting van het leefmilieu te voorkomen. De via de coöperatie afgenomen energie is daadwerkelijk duurzaam opgewekt, terwijl die zekerheid er via de commerciële leveranciers niet is. Die energie is soms alleen administratief duurzaam

Direct klant worden

  • Afnemen van energie via de dorpscoöperatie biedt zekerheid dat de afgenomen energie 100% duurzaam is opgewekt door wind en zon
  • Afnemen van energie via de dorpscoöperatie betekent dat de investeringen en opbrengsten worden besteed in de drie noordelijke provincies.
  • Afnemen van energie via de dorpscoöperatie betekent dat de opbrengst niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders maar weer wordt besteed in het dorp.
Klant worden

Over de coöperatie

Op 4 februari is de oprichtingsvergadering van de dorpscoöperatie Weidum
De coöperatie richt zich in eerste instantie op inkopen van duurzame energie, die is opgewekt in Noord Nederland  voor een scherpe prijs. De dorpscoöperatie koopt in via Noordelijk Lokaal Duurzaam een coöperatieve stroomleverancier zonder winstoogmerk, opgericht voor de drie noordelijke provincies.

Noordelijk Lokaal Duurzaam koopt 100% duurzame stroom in die in noord Nederland is opgewekt. Het gas is nog voor het grootse gedeelte aardgas, omdat er onvoldoende groen gas beschikbaar is. De CO2 emissie van het aardgas wordt gecompenseerd door te investeren in CO2 reductie-certificaten.

Contactinformatie

Adres
Koöperaasje Doarpsenerzjy Weidum U.A.
Hegedyk 34
9024EB Weidum

Bestuursleden:
- Gertjan van der Meer (voorzitter)
06-41044222
- Geert de Groot (penningmeester)
058-2519714
- Steven Duursma (secretaris)
06-54218941

Kvk-nummer 67352715

doarpsenerzjyweidum@gmail.com
Website: volgt