Voorwaarden

 

Aansprakelijkheid

Onze website is met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de informatie die op de website is vermeld onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Noordelijk Lokaal Duurzaam kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie daarom niet garanderen. Evenmin kunnen wij garanderen dat de website foutloos functioneert. Aan de gegevens, zoals deze op onze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van deze website en/of de informatie en inhoud die via deze website is verkregen uit.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordelijk Lokaal Duurzaam worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik

Gedragscodes

Vanaf 2015 krijgen alle Nederlandse huishoudens van hun netbeheerder een slimme meter aangeboden. Dit zijn meters die op afstand uitleesbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw meetdata en privacy wordt omgegaan. Om die reden passen wij de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters toe. Deze gedragscode is in 2012 opgesteld door Energie-Nederland en aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Download hier de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

Download hier Verklaring Naleving Gedragscode Leveranciers Slimme Meters in 2014

Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden en Kwaliteitscriteria voor Kleinvebruik

Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden en Kwaliteitscriteria voor Grootverbruik Elektriciteit

Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden en Kwaliteitscriteria voor Grootverbruik Gas