Coöperatie Pingjum

Samen kunnen we meer. Daarom heeft Pingjum zich verenigd in een coöperatie. Door klant te worden via onze coöperatie steun je de activiteiten en voorzieningen voor een duurzame samenleving in Pingjum. Sluit je dus bij ons aan!

Direct klant worden

  • U steunt de activiteiten en voorzieningen voor een duurzame samenleving in Pingjum
  • Het levert milieuvoordeel op, want er wordt alleen duurzame energie geleverd
  • Alles volgens de coöperatieve gedachte 'samen kunnen we meer'
  • Versterken van de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving
Klant worden

Over de coöperatie

Coöperatie Pingjum is van start gegaan in januari 2014. De belangrijkste doelstelling is bijdragen aan de sociale en economische veerkracht van de dorpssamenleving. De energiecoöperatie maakt hiervan deel uit.

 

Contactinformatie

0517-579487

Adres
Lammert Scheltesstraat 12
8749 GV Pingjum

Kvk-nummer 60835931

nld@cooperatiepingjum.nl
cooperatiepingjum.nl