Amelander Energie Coöperatie

De Amelander Energie Coöperatie is opgericht zonder winstoogmerk. De opbrengsten van de verkoop van stroom en gas worden benut voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen op Ameland. De doelstelling sluit aan bij het streven van de Gemeente Ameland om in 2020 CO2-neutraal te zijn.

Direct klant worden

  • Streven naar zelfvoorzienend CO2-neutraal Ameland
  • Naar voorbeeld van Samsø, Denemarken
  • AEC is van en voor de Amelanders
  • Al 1.500 klanten en 250 leden
  • Zonnepark Ameland: 24.000 zonnepanelen
Klant worden

Over de coöperatie

De Amelander Energie Coöperatie is opgericht in 2009. Op dit moment hebben wij 1.550 klanten waarvan 250 leden. 

De Amelander Energie Coöperatie is mede investeerder voor € 1.000.000 in zonnepark Ameland; 24.000 zonnepanelen gereed in het voorjaar van 2015. 

Tevens behoren wij tot de initiatiefnemers voor oprichting van Ús Koöperaasje en Noordelijk Lokaal Duurzaam.

 

Contactinformatie

06 - 20 93 27 05

Adres
Strandweg 41
9164 KA Buren Ameland

Kvk-nummer 1146615

info@amelandenergie.nl
www.amelandenergie.nl